Art I: Organizatorul şi Regulamentul oficial al Campaniei

1.1.Campania denumită #eathealthy!” este organizată şi desfăşurată de către S.C.DACHIM SRL, (denumit “Organizator”), societate comercială din România, cu sediul social în Jud. Cluj, oraşul Turda, str. Gh. Lazăr nr.11, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J 12/288/1999 având cod unic de Înregistrare RO 11536722.

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al Campaniei.

1.3. Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, pe site-ul oficial www.uleielixir.ro.

1.4. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea în mod public a modificărilor respective, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiţional la regulament şi să fie publicat pe pagina oficială de facebook/site.

Art ÎI: Perioada de desfăşurare a concursului

2.1. Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfăşura pe o perioadă de 1 lună, începând cu data de 10.aprilie.2019 și se termină în data de 10.mai.2019. Înscrierile în concurs se vor putea face şi vor fi luate în considerare, începând cu prima zi de lansare a concursului, adică data de 10.04.2019 ora 08:00 până pe data de 10.05.2019 ora 23:59 pe site-ul oficial www.uleielixir.ro.

Art III: Mecanismul de participare

3.1. Pentru a participa la campanie, consumatorii trebuie să achiziționeze cel puțin unul din produsele Elixir (ulei de floarea soarelui, ulei de soia, ulei de rapiță, ulei de dovleac, Oloi Tomnit, ulei de in, ulei de susan, ulei de cânepă sau ulei de armurariu) cu gramaj de 1 L,0,750 ml 0,500 ml, 250 ml sau 100 ml, comercializate de către Organizator în locațiile hipermarketului Cora, de pe www.cora.ro sau de pe www.uleielixir.ro , apoi să acceseze site-ul www.uleielixir.ro, să completeze formularul de înscriere în care acesta trebuie să introducă bonul/factura fiscală.  Bonul fiscal sau factura fisclă trebuie păstrat pentru validarea premiului. Participanții au dreptul de a se înscrie o singură dată cu același bon/factură fiscală.

3.1.A. Comanda de pe www.cora.ro, care conţine produsele participante trebuie să fie  facturată în perioada campaniei: 10.04.2019 -10.05.2019.

3.2. Organizatorul nu este răspunzător pentru felul în care participanţii completează datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, număr de bon sau factură fiscală etc.) în comunicările efectuate de către aceştia.

3.3. Câştigătorii vor fi desemnaţii cu ajutorul serviciului random.org şi anunţaţi atât pe pagina de Facebook, facebook aflat pe site-ul www.facebook.com şi având linkul: https://www.facebook.com/uleielixir.

3.4. În scopul validării, participanţii trebuie să păstreze bonurile/facturile fiscale înscrise, astfel încât în cazul contactării ca potenţiali câştigători, să poată confirma numărul bonului fiscal sau seria și numărul facturii fiscale reprezentantului Organizatorului şi să poată prezenta bonul/bonurile/facturile și în original pentru validare în calitatea eventuală de câştigător.

3.5. În cazul în care un câştigător nu poate fi validat, fie pentru că nu mai deţine bonul fiscal în original/factură fiscală în original, fie pentru că nu poate fi contactat la telefon sau e-mail în termen de 48 ore sau refuză să accepte premiul, se va contacta următorul clasat, va exista o listă de 10 persoane care vor fi pe lista de așteptare în cazul în care primii câștigători  nu vor fi declarați eligibili.

3.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

Art IV: Dreptul de participare

4.1. La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data începerii campaniei, atât cetăţeni romani cât şi cetăţeni străini, rezidenţi în România, sau cu domiciliul/reşedinţa temporară în ţară.

4.2. La concurs NU au drept de participare următoarele persoane:

  1. Angajaţii companiei organizatoare (prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor şi al oricăror imobile/ locaţii în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea.
  2. Membrii familiilor menţionaţi la pct. a de mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/sora)
  3. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniţi de la data începerii concursului.

4.3. La concurs pentru o comanda facturata, un participant are o singura sansa de castig, indiferent de numarul produselor participante aflate pe factură/ bon fiscal.

4.4. Comenzile facturate și anulate sau returante nu sunt luate în considerare pentru participarea în campanie.

Art V: Premiile şi valoarea acestora

În cadrul campaniei se vor acorda următoarele 10 premii.

  • 10 baxuri de Oloi Tomnit de la Adi Hădean Elixir, cu un gramaj de 250 ml. Fiecare bax conține 12 sticle.
  • Valoarea totală estimată a tuturor premiilor în cadrul Campaniei este de 1500 lei.

Art VI: Aspecte legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

5.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate. În cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

5.2. Odată cu realizarea contului de utilizator şi înscrierea în concurs, participantul îşi îşi dă acordul pentru prelucrarea datelor într-o bază de date. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea în campanie, identificarea şi înregistrarea câştigătorilor, înmânarea premiilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participanţilor la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator.

Art VII: Desemnarea, anunţarea şi validarea premiilor

6.1. Câştigătorii vor fi desemnaţii în data de 13.05.2019 cu ajutorul programului de randomizare (random.org) şi anunţaţi atât pe pagina de Facebook aflat pe site-ul www.facebook.com şi având linkul: https://www.facebook.com/uleielixir.

6.2. Câştigătorii vor fi contactaţi ulterior telefonic de către Organizatorii concursului pentru a fi anunţaţi.

6.3. Premiul va fi ridicat de către câştigător în ziua şi locaţia indicată şi comunicata de Organizator, într-un termen de maxim 20 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de desemnare a câştigătorului.

6.4. În cazul în care un câştigător nu poate fi validat (fie pentru că nu mai deţine bonul fiscal în original, fie pentru că nu poate fi contactat la telefon sau e-mail în termen de 48 ore sau refuză să accepte premiul, se va contacta următorul clasat. Va exista o listă de 10 persoane care vor fi pe lista de așteptare în cazul în care primii câștigători vor fi declarați eligibili.

6.5. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani. Organizatorul poate alege să facă publică imaginea şi numele câştigătorilor marilor premii, dar numai cu consimţământul câştigătorilor, în baza unui acord scris al acestuia (Anexa 1 a prezentului Regulament). Acordarea premiului nu este condiţionată de semnarea de către câştigător a acestui acord.

Art VII: Sesizări

7.1. În vederea sesizărilor de orice natură, participanţii la Campanie pot depune reclamaţii în scris la adresa de e-mail:  office@uleielixir.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727-888568 între orele 8 – 16 (cu excepţia sărbătorilor legale).

7.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.VIII:GDPR.

Prin participarea la acestă campanie, consumatorii își oferă acordul de a le fi folosite datele de contact pe termen de 6 luni de la finalizarea campaniei, în scopuri de marketing, și anume e-mail marketing.

 

Organizator,

S.C. DACHIM SRL