1.1. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 (denumit în continuare GDPR), pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, www.uleielixir.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

1.2. Scopurile pentru care prelucrăm datele sunt:

 • informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achizționate;
 • trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);
 • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului/cumpărătorului.

1.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, cumpărătorul declară și acceptă necondițonat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a uleielixir.ro și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 1.3. www.uleielixir.ro va prelua numele și prenumele dumneavoastră, nr de telefon, adresa de email și adresa de livrare/domiciliu. Acestea vor fi stocate timp de 5 ani, după care vor fi șterse, dar puteți oricând cere ștergerea acestora.

1.4. Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege conform GDPR, respectiv:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR).
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
  Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și respectării drepturilor rezultate din contractul la distanță exonerează operatorul cu privire la îndeplinirea acestor obligații.
  Totodată, retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea loc în privința respectării obligațiilor legale.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă utilizatorul apreciază în mod justificat că prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată de operator cu încălcarea GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

1.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Gheorghe Lazăr, nr. 11, Turda, jud. Cluj, în atenția SC. DACHIM SRL sau prin email, vă puteti exercita, în mod gratuit, drepturile mai sus enunțate.

1.6. De asemenea, www.uleielixir.ro poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 1.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

1.7. Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

1.8. Vă puteți exercita dreptul de acces la datele personale prelucrate de uleielixir.ro, dreptul de ștergere sau de rectificare și completând unul din formularele de mai jos.
[ultimate_gdpr_myaccount]