În vremuri preindustriale, untdelemnul avea rol sacru pentru societățile omenești.

Era utilizat în ceremonii magice, purificatoare sau de consacrare a regelui, sugerând legătura reciprocă și profundă care există între om și vegetal. Azi, această relație s-a transpus în atenția tuturor, datorită proprietăților curative în locul celor magice.

Uleiul presat la rece, care nu a fost tratat cu agenți chimici și nu a trecut prin procedee de rafinare, reflectă idealul convergenței dintre vechea relație cu mediul înconjurător și calitatea vieții.

Sacrul și profanul se reunesc prin practică științifică în transformarea unui aliment de bază în hrană funcțională. Hrana funcțională este compusă din substanțe nutritive elementare care întăresc echilibrul intern al organismului.

Pe lângă proprietăți hrănitoare, aceasta are în plus și valențe terapeutice care pot inhiba sau încetini evoluția unor boli care țin de dietă și stil de viață – boli cardiovasculare, obezitate etc. Aceasta era promisiunea licorilor alchimice de viață lungă.

Știm că magia nu funcționează în absența unor circumstanțe prestabilite. Trebuie respectați anumiți parametri, indici, o disciplină temeinică. Concentrația însușirilor vindecătoare în ulei este dependentă de întreg ciclul de producție, de la însămânțare și până la extracție. Unul din deficitele producției de ulei prin presă mecanică este chiar dependența acestuia de materia primă.

Garantăm calitatea uleiului Elixir deoarece urmărim fiecare etapă de prelucrare cu intenția de a conserva atât beneficiile proprii plantei, cât și de a preîntâmpina impactul nociv al tehnologiei asupra mediului.

Noi suntem ardeleni și ne ocupăm de agricultură de aproximativ 17 ani. Primăvara am pregătit terenul pentru semănare. Cultivăm grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui, soia, pe dealurile însorite din jurul orașului nostru, Turda. Au urmat lucrările de întreținere, cele care protejează planta de influențele nefaste, boli și dăunători. După recoltare și prelucrare, am extras uleiul, ca pe un elixir de sănătate, prin metoda presării la rece, o tehnică prietenoasă cu mediul care nu produce reziduurile specifice rafinării.

Tehnologia de extracție e importantă pentru că de ea ține concentarea componentelor bioactive responsabile de binefacerile plantei, dar și gustul și aroma autentică a uleiului.
Transmutația realizată printr-un procedeu pașnic dă naștere unei licori cu beneficii analoage făgăduielilor alchimice. Ne-am angajat să ne facem munca la un nivel calitativ superior, în care compromisurile bănești nu obstrucționează accesul la roade, legătura noastră cu virtuțile vitale, numite și oculte, ale pământului .